Pana travel Online, a dubious resale company based in Madrid

captura-de-pantalla-2016-09-13-a-las-16-04-35

Cold caller Pana Travel Online claims to be a resale company for timeshare memberships and is targeting mainly Nordic timeshare owners.

Their cold calls are very convincing, and they seem to have a professional attitude towards the business of timeshare resale.

The agent from Pana travel Online creates a sense of trust and re-assures the timeshare consumer that everything will be done as per the rules and laws.

Once the Timeshare owner has shown his interest in selling his membership, he receives an email from Pana Travel Online with the resale offer and a kind of pre-contract to agree on the sale.

In this contract it is explained that the buyer of the membership already paid a deposit and it is also expected from the actual seller that a payment will be done for administration costs and as a security the seller won’t pull out of the sale.

An amount of around the 3000 euros is requested, but the timeshare owner is assured that this money will be refunded once the sale has been processed.

In order to pay this amount the owner needs to do a bank transfer into a Spanish bank account under the name of an apparent English individual.

Not only the cold call seems to be a sign that this company might not be trustworthy, but it is also the payment upfront, which is illegal, and the supposed sales price, which seems rather high compared to all other resale companies.

Research has shown that there is no such company as Pana Online Travel at the given address in Madrid; Calle General Castaños 4, 28004

Their email address is panatravelagency@mail.com which is not linked to the actual website they mention on their paperwork www.pana.com which is a website of a travel search engine and has nothing to do with timeshare resale’s or companies based in Spain.

To top it all of, they use a Spanish mobile phone for contact +34 604 289 515

Seen the above information we can certainly NOT recommend this company and would insist that no money should be paid to this company for the supposed resale of a timeshare.

If you have been contacted by the agent of Pana Travel Online with phone number 0034 604289515 then please let us know!

You can email us at customercare@mindtimeshare.com or place a comment on this blog.

Hvis du har blitt kontaktet av agenter Pana Travel Online med telefonnummer 0034 604289515 så vennligst gi oss beskjed!

Du kan kontakte oss på customercare@mindtimeshare.com eller plassere en kommentar på denne bloggen.

Posted in Bogus resale companies, Warnings | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Despacho Tarancon again a lawyer from Madrid handing out money.

captura-de-pantalla-2016-09-12-a-las-15-45-39

A new caller on the list. On the list of dubious companies that is, and under the name of Despacho Tarancon.

This gentleman says he has a lawyer’s office in Madrid. According to the person calling from Despacho Tarancon this law firm has years of experience in the field of timeshare and related activities.

They have therefor insight into the database of “registered timeshare owners”. This database is not known to anyone, but obviously it sounds credible when you are cold called and you wonder where he or she found your information.

The task of Despacho Tarancon is to help timeshare owners who have been defrauded by impostors and help these consumers / victims to recover funds. This is done in the following manner:

They shall compile a file on the basis of the information submitted by the interested parties; then they consider the case and decide if there is a possibility to recover funds; if so, the file is submitted to the authorized court.

Coincidentally everyone always has a chance to recover money. And it goes surprisingly quick as well as within a few weeks everything has been processed by the courts and miraculously the consumers will be paid a substantial amount of money.

The amount allocated is from then on in a fiduciary bank account of the court in the name of the beneficiary and cannot be touched. The fees for Despacho Tarancon are paid directly by the court. But there are other court and administration fees that need to be settled first and cannot be deducted from the awarded amount.

The “catch” in these set-ups is not always easy to discover but because the above is not the first time we hear this, we know what will happen.

Consumers indeed get the “confirmation” that the court has made a positive statement. And sometimes there is also another “copy” of the bank account where the money is waiting until the consumers satisfies the invoice for the court and administration fees.

Once consumers pay these costs via a bank transfer all of a sudden all kinds of tax bills surface, expenses for registration numbers. You name it; there is no end to the payment requests.

Research has shown that there are no lawyer’s offices under the name Despacho Tarancon, and no lawyer is registered in Spain with this name.

The address in Madrid is supposedly the Calle de Sor Angela de la Cruz 48, 28020 Madrid, but this is untraceable and he is calling from a mobile number (0034) 603 342 888

Email: info@despachotarancon.com

The website itself is www.despachotarancon.com

All in all this supposed law firm is certainly not to be trusted and we strongly advise not to disclose any payments to these people.

There are no lawyers who called Despacho Tarancon and there are no lawsuits done by this office.

If you already received a call from Despacho Tarancon from his mobile 003460342888 let us know!

You can email us at customercare@mindtimeshare.com or post a comment on the blog.

Dutch version: http://wp.me/p1kmoi-1Os

Posted in Bogus Holiday Clubs, Bogus resale companies, Costa del Sol, Legal Services, Mediation services, Warnings | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Despacho Tarancon, weer een advocaat uit Madrid die geld uitdeelt.

captura-de-pantalla-2016-09-12-a-las-15-45-39

Een nieuwe beller op de lijst. Deze keer gaan ze onder de naam van Despacho Tarancon alhoewel ze heel verdacht op andere bedrijven lijken en zelfs hun logo hetzelfde is maar dan met andere naam.

Dit heerschap zegt dat hij een advocaten kantoor heeft in Madrid. Volgens de beller van Despacho Tarancon heeft zijn advocatenkantoor  een jarenlange ervaring op het gebied van timeshare en de daarmede verbonden activiteiten.

Zij hebben daarvoor inzicht in de databasis van de geregistreerde timeshare eigenaars. Deze database is bij niemand bekend, maar klink uiteraard geloofwaardig als je zomaar ineens wordt gebeld en je afvraagt waar ze je gegevens hebben gevonden.

De taak van Despacho Tarancon is bedrogen timeshare eigenaars  te helpen en de aan hen de door bedriegers afgenomen gelden terug te vorderen. Dit gebeurt op de volgende wijze :

Zij stellen een dossier samen op basis van de door de geïnteresseerden voorgelegde informatie; vervolgens bestuderen zij het dossier en beslissen dan of er een mogelijkheid ter terugvordering van gelden  bestaat; indien ja, wordt het dossier bij het toegestane gerecht ingediend.

Heel toevallig heeft iedereen altijd een mogelijkheid om geld te vorderen. En het gaat nog snel ook, binnen enkele weken is alles al via de rechter beslist en wonder boven wonder krijgt de consument een zeer hoog bedrag uitgekeerd.

Het toegewezen bedrag staat vanaf dan op een fiduciaire bankrekening van het gerecht op de naam van de begunstigde geboekt en kan dus niet verrekend worden. De honoraria van Despacho Tarancon zijn in deze gerechtskosten inbegrepen daar wij rechtstreeks door het gerecht uitbetaald worden. Maar er zijn wel andere gerechts en administratie kosten verbonden aan de zaak en die moeten apart betaald worden.

Het “addertje” onder het gras zit hier best wel verscholen, maar omdat het bovenstaande niet de eerste keer is dat wij dit horen, weten we wat er gaat gebeuren.

De consument krijgt inderdaad de “bevestiging” dat het gerecht een positieve uitspraak heeft gedaan. En soms komt daar ook nog eens een “kopie” van de bankrekening bij waar het geld aan het wachten is tot de consument de gerechts- en administratiekosten voldoet.

Zodra de consument deze onkosten betaald via een bank overschrijving komen er ineens allerlei belasting aanslagen boven water, onkosten voor registratie nummers. Noem maar op, maar er komt geen eind aan de betalingen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen advocaten kantoor bestaat onder de naam Despacho Tarancon, en is er ook geen advocaat geregistreerd in Spanje met deze naam.

Het adres in Madrid in Calle de sor Angela de la Cruz 48, 28020 Madrid, España is ook niet na te trekken en hij belt via een mobiel nummer (0034) 603 342 888

Email: info@despachotarancon.com

De website zelf is www.despachotarancon.com

Al met al is dit zogenaamde advocaten kantoor beslist niet te vertrouwen en raden wij ten sterkste af om maar enige bedragen over te maken naar deze mensen.

Er zijn geen advocaten die Despacho Tarancon heten en er zijn ook geen rechtszaken via zijn kantoor.

Mocht u al zijn gebeld door Despacho Tarancon vanaf zijn mobile 0034603342888 laat het ons dan weten!

U kunt ons e-mailen naar customercare@mindtimeshare.com of plaats een commentaar op het blog.

English version: http://wp.me/p1kmoi-1Ow

Posted in Bogus Holiday Clubs, Bogus resale companies, Costa del Sol, Dutch, Warnings | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

#Timeshare Cold Caller list for the month of August 2016

Captura de pantalla 2016-07-01 a la(s) 14.15.36

Dear All,

Please find the latest update of our Cold Callers listings, the one for the month of August 2016.

This months’, we have counted 65 active cold calling companies of which 14 companies are new on the list.

For the complete list please click on the link for the PDF: Mindtimeshare Cold caller List August 2016

The new companies added are not always “completely new” and show clear indications that they are the same people of other cold callers we had before, but have chosen to change their name, most probably to avoid consumers doing their research online.

We cannot insist enough on asking you all to let us know about any cold call you receive. Never mind if we already have the name of the company or not. If we have the name already, it is important for us to keep a record that they are still active. If we don’t have the name, it is important to start doing our research and include the name on this listing so other consumers will be warned as well.

The 14 new company names that entered the August 2016 listing are:

 • Albor Concursal (FAKE)
 • AVConsultores
 • Centro de Documentacion Europeo
 • Chambers & Partners Malaga (fake)
 • Despacho Tarancon
 • Francisco Portocarrero Notario
 • Hacienda Malaga
 • High Court in Madrid
 • Holiday Timeshare Watchdog
 • Janez Solano – Yanez Solano
 • Legal Trust Services
 • Timeshare Solutions Group
 • Vanity de Booij Notaria – VdB Notaria
 • Wilson & Co

Thanks to all consumers who have taken the time to send us their inquiry or comments on the cold calls they received, and for all the additional information about these dubious companies.

Customer Care

Posted in Bogus Holiday Clubs, Bogus resale companies, Companies closed down, Flybuy Operator, Legal Services, Mediation services, Tips & Advice, Warnings | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Frias Toribio, de advocaat uit Madrid, een andere naam maar hetzelfde liedje.

Captura de pantalla 2016-08-09 a la(s) 14.25.07

Een nieuwe beller op de lijst op de lijst van verdachte bedrijven, en onder de naam van Frias Toribio.

Dit kantoor zegt dat zij advocaten zijn in Madrid. Volgens Frias Toribio heeft zijn advocatenkantoor  een jarenlange ervaring op het gebied van timeshare en de daarmede verbonden activiteiten.

Zij hebben daarvoor inzicht in de databasis van de geregistreerde timeshare eigenaars. Deze database is bij niemand bekend, maar klink uiteraard geloofwaardig als je zomaar ineens wordt gebeld en je afvraagt waar ze je gegevens hebben gevonden.

De taak van Frias Toribio is bedrogen timeshare eigenaars  te helpen en de aan hen de door bedriegers afgenomen gelden terug te vorderen. Dit gebeurt op de volgende wijze :

Zij stellen een dossier samen op basis van de door de geïnteresseerden voorgelegde informatie; vervolgens bestuderen zij het dossier en beslissen dan of er een mogelijkheid ter terugvordering van gelden  bestaat; indien ja, wordt het dossier bij het toegestane gerecht ingediend.

Heel toevallig heeft iedereen altijd een mogelijkheid om geld te vorderen. En het gaat nog snel ook, binnen enkele weken is alles al via de rechter beslist en wonder boven wonder krijgt de consument een zeer hoog bedrag uitgekeerd.

Het toegewezen bedrag staat vanaf dan op een fiduciaire bankrekening van het gerecht op de naam van de begunstigde geboekt en kan dus niet verrekend worden. De honoraria van Frias Toribio zijn in deze gerechtskosten inbegrepen daar wij rechtstreeks door het gerecht uitbetaald worden. Maar er zijn wel andere gerechts en administratie kosten verbonden aan de zaak en die moeten apart betaald worden.

Het “addertje” onder het gras zit hier best wel verscholen, maar omdat het bovenstaande niet de eerste keer is dat wij dit horen, weten we wat er gaat gebeuren.

De consument krijgt inderdaad de “bevestiging” dat het gerecht een positieve uitspraak heeft gedaan. En soms komt daar ook nog eens een “kopie” van de bankrekening bij waar het geld aan het wachten is tot de consument de gerechts- en administratiekosten voldoet.

Zodra de consument deze onkosten betaald via een bank overschrijving komen er ineens allerlei belasting aanslagen boven water, onkosten voor registratie nummers. Noem maar op, maar er komt geen eind aan de betalingen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen advocaten kantoor bestaat onder de naam Frias Toribio, en is er ook geen advocaat geregistreerd in Spanje met deze naam.

Het adres in Madrid in Calle del Carmen 28013 Madrid, España is ook niet na te trekken en hij belt via een mobiel nummer (0034) 603 383 971

Email: info@friastoribio.com

De website zelf www.friastoribio.com is ook pas sinds kort geregistreerd.

Vreemde bij dit soort webs van “Spaanse” advocaten is dat alle informatie op de web niet in het Spaans is vertaald…je zou toch verwachten dat daar een begin mee was gemaakt en dan een andere taal.

Al met al is dit zogenaamde advocaten kantoor beslist niet te vertrouwen en raden wij ten sterkste af om maar enige bedragen over te maken naar deze mensen.

Er zijn geen advocaten die Frias Toribio heten en er zijn ook geen rechtszaken via zijn kantoor.

Mocht u al zijn gebeld door Frias Toribio vanaf zijn mobiel 0034603383971 laat het ons dan weten!

U kunt ons e-mailen naar customercare@mindtimeshare.com of plaats een commentaar op het blog. 

English version: http://wp.me/p1kmoi-1Oh

Posted in Costa del Sol, Dutch, Legal Services, Mediation services, Warnings | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Frias Toribio, a lawyer from Madrid a different name but same dubious pitch

 

Captura de pantalla 2016-08-09 a la(s) 14.25.07A new caller on the list. On the list of dubious companies that is, and under the name of Frias Toribio.

This gentleman says he has a lawyer’s office in Madrid. According to Frias Toribio has his law firm has years of experience in the field of timeshare and related activities.

They have therefor insight into the database of “registered timeshare owners”. This database is not known to anyone, but obviously it sounds credible when you are cold called and you wonder where he or she found your information.

The task of Frias Toribio is to help timeshare owners who have been defrauded by impostors and help these consumers / victims to recover funds. This is done in the following manner:

They shall compile a file on the basis of the information submitted by the interested parties; then they consider the case and decide if there is a possibility to recover funds; if so, the file is submitted to the authorized court.

Coincidentally everyone always has a chance to recover money. And it goes surprisingly quick as well as within a few weeks everything has been processed by the courts and miraculously the consumers will be paid a substantial amount of money.

The amount allocated is from then on in a fiduciary bank account of the court in the name of the beneficiary and cannot be touched. The fees for Frias Toribio are paid directly by the court. But there are other court and administration fees that need to be settled first and cannot be deducted from the awarded amount.

The “catch” in these set-ups is not always easy to discover but because the above is not the first time we hear this, we know what will happen.

Consumers indeed get the “confirmation” that the court has made a positive statement. And sometimes there is also another “copy” of the bank account where the money is waiting until the consumers satisfies the invoice for the court and administration fees.

Once consumers pay these costs via a bank transfer all of a sudden all kinds of tax bills surface, expenses for registration numbers. You name it; there is no end to the payment requests.

Research has shown that there are no lawyer’s offices under the name Frias Toribio, and no lawyer is registered in Spain with this name.

The address in Madrid Calle del Carmen, 28013 Madrid, España is untraceable and he is calling from a mobile number (0034) 603 383 971

Email: info@friastoribio.com

The website itself www.friastoribio.com was only registered recently.

All in all this supposed law firm is certainly not to be trusted and we strongly advise not to disclose any payments to these people.

There are no lawyers who called Frias Toribio and there are no lawsuits done by this office.

If you already received a call from Frias Toribio from his mobile 0034603383971 let us know!

You can email us at customercare@mindtimeshare.com or post a comment on the blog.

Dutch version http://wp.me/p1kmoi-1Oe

Posted in Costa del Sol, Legal Services, Mediation services, Warnings | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

#Timeshare Cold Caller list for July 2016

Captura de pantalla 2016-07-01 a la(s) 14.15.36

Dear Readers,

Summer is here, and we have just finished the complete list of cold callers for the month of July 2016.

This month we counted 72 active cold calling companies and from the 72 company names there are 22 new companies on the list.

We have noticed that not all companies are targeting UK Timeshare owners, and there are different ones who specifically target certain nationalities such as Dutch speakers or French speakers.

But one thing they all have in common is the dubious cold call with no explanation on where the consumers’ private details were obtained and very often a dubious offer for a resale or a meeting to discuss a claim against the resort.

Please find the complete list of the 72 cold callers for July 2016 on the following link:

Mindtimeshare Cold Caller List July 2016

The names of the new 22 companies are:

 • Alexey Massaron Solicitor
 • Alpha Solutions Group
 • Anderson Read Consultancy
 • Banco de España (fake)
 • Carlos Monver
 • Chrome 2000
 • Enterprise
 • Frias Toribio
 • Garlic & Lynch Solicitors
 • Goldberg Financial Solutions
 • Litigar Abogados
 • Manuel Amas Conde
 • Marshall Hastings
 • Newmoore Claims
 • Orange Travel Tours
 • RCB & Partners
 • Sheridan Legal Services
 • Solution for Timeshare
 • Tenco Management
 • Timeshare Council.co.uk
 • Travel Options Group
 • Woolf & Associates

If you received a cold call with an offer related to your Timeshare or Holiday Membership please do let us know.

Although the name of the company is already on our books / lists, we still like to update the record of the latest activity of such company.

And if it is a new name, then we would appreciate as much information possible to be able to warn others through our blog articles on www.mindtimeshare.me

Have a great summer!

Customer Care

Posted in Bogus Holiday Clubs, Bogus resale companies, Canary Islands, Costa del Sol, Flybuy Operator, Legal Services, Mediation services, Warnings | Tagged , , , , , , , , , | 5 Comments